Seleccioni el capítol que l'interessa. Tots els documents estan en format PDF.

Nota: Per obrir el document en pdf necessita el programa Acrobat Reader. Si no el té instal·lat al seu ordinador, pot baixar-se'l gratuitament a http://www.adobe.com.

PRÒLEG Josep Carreras
INTRODUCCIÓ Josep Rumbau
LLISTAT D'AUTORS  
I part
Anatomia funcional de la veu Begonya Torres
Fisiologia del cant- Higiene de la veu Montserrat Bonet
La visió del mestre de cant- Consideracions sobre la tècnica vocal Ferran Gimeno
   
II part
PATOLOGIA DEL CANT:
Malalties de l'aparell fonador. Laringologia Oscar Biurrún
Problemes relacionats amb la tècnica vocal J. Rumbau - Ferran Gimeno
Problemes posicionals: un mite? Josep Rumbau
Problemes relacionats amb l'entorn Josep Rumbau
La problemàtica de l'aire condicionat als teatres d'òpera Lleonard Garuz
Toni Garcia
Guillem Palau
 
Malalties que comprometen la funció cardio-respiratòria:
Asma bronquial César Picado
La hipertensió arterial Josep Rumbau
Malalties del cor Josep Rumbau
   
 
Les malalties de la sang Albert Grañena
Malalties neurològiques que provoquen alteracions de la veu Joaquim Mansilla
Malalties endocrinològiques Daniel Figuerola
Cant i embaraç Josep Rumbau
Malalties abdominals Josep Rumbau
Hàbits tòxics (tabac, alcohol, etc.) Josep Rumbau
Problemes relacionats amb l'emotivitat Joan Corbella
TRAC (Stage fright) Josep Rumbau
Petits accidents d'escenari. Les torçades de peu Josep Rumbau-Ramon Sancho
Precaucions en la terapèutica farmacològica dels cantant. Josep Rumbau
Bibliografia  

©Josep Rumbau i Serra